TERAPI

Når du kommer i terapi hos mig, kan vi arbejde med livskriser, problemer i relationer, utilfredshed med dig selv eller en oplevelse af magtesløshed. Hvis du har en følelse af, at noget må forandres, finder vi ud af det i fællesskab – uanset om du står i en konkret krise eller har et mere generelt behov for at udvikle dig.

 

Terapien foregår som samtaler, men jeg inddrager også gerne andre metoder i arbejdet. Det kan være tegning, korte meditationer, kropssansninger eller drømmeforståelse.

 

Vi arbejder for, at du føler dig tryg og kan udtrykke dig frit.

 

 

 

På Vedfelt Instituttet, hvor jeg er i gang med min uddannelse til psykoterapeut, arbejder vi ud fra det, der kaldes kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi. Det betyder, at terapien tager udgangspunkt i menneskets evne til selv at hele sin smerte og udvikle sig.

 

Det er centralt, at vi ikke leder efter fejl eller dårlige sider i personligheden, som skal udbedres. Vi arbejder for at opdage nyt potentiale og styrke ressourcer i den enkelte.

 

Jeg inddrager også mine erfaringer fra mit arbejde som forlagsredaktør og underviser, når jeg har terapisamtaler. Det betyder, at vi sammen kan tænke kreativt, når vi taler om det, der er svært.

Skriveterapi